Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

nevertimeless
3989 18c4 500
nevertimeless

April 02 2018

nevertimeless
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
7218 f59f 500
Reposted fromtfu tfu viadefinicjamilosci definicjamilosci
nevertimeless
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viadefinicjamilosci definicjamilosci
nevertimeless
nevertimeless
8625 3914 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadefinicjamilosci definicjamilosci
nevertimeless
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viadefinicjamilosci definicjamilosci
nevertimeless
4415 f5bc 500
nevertimeless
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
nevertimeless
nevertimeless
nevertimeless
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
Ale dlaczego nauczyliśmy się wszyscy jak przeżyć, a wciąż nie umiemy po prostu żyć?
— Dorota Terakowska – Ono
Reposted frompuella13 puella13 viakaciemilordzie kaciemilordzie
0932 2afb 500
Reposted frommexicola mexicola viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
nevertimeless
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viakaciemilordzie kaciemilordzie
nevertimeless
0278 1713
nevertimeless
3312 a4e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl